Źródłem owocności wszelkich działań jest łaska Boża, niewidzialne, ale realne oraz skuteczne działanie samego Boga, co można dostrzec tylko oczyma wiary.

Jeśli wszyscy razem możemy nazywać Boga Ojcem, tzn. że jesteśmy Jego dziećmi, a wzajemnie dla siebie żyjemy w relacji duchowego rodzeństwa, na drodze wiary jesteśmy siostrami i braćmi. Należymy do Bożej rodziny.

„Dziś chcemy razem z tobą, Jadwigo, uklęknąć u stóp wawelskiego krzyża, aby usłyszeć echo tej lekcji miłości, której ty słuchałaś. Od ciebie chcemy się uczyć, jak ją wypełniać w naszych czasach.”(Jan Paweł II, 8 czerwca 1997 r.)

Bóg dał przykazanie „Dzień święty święcić” nie po to, żeby nam utrudnić życie, ale żeby je uświęcić. Oderwanie od codziennych zajęć jest darem dla każdego, danym dla zadbania o relacje z Bogiem i bliźnimi.

Warto podjąć wszelkie wysiłki, aby prawda o Trójcy Świętej nie była tylko teorią, ale przenikała do naszego codziennego życia.