Samo słowo synod pochodzi od greckiego słowa sýnodos oznaczającego zebranie. Encyklopedia PWN wskazuje, iż w Kościele katolickim słowo to oznacza zebranie przedstawicieli duchowieństwa jednej diecezji (synod diecezjalny), biskupów jednej metropolii (synod prowincjonalny) lub biskupów całego kraju (synod plenarny) w celu omówienia spraw związanych z nauką Kościoła i jego działalnością; także stały organ

1. Towarzysze podróży

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi (Łk 24, 13-15).

Jakie jest Twoje doświadczenie wspólnotowego odkrywania Boga,